Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về mài mòn và tuổi bền của dụng cụ khi gia công chi tiết bằng dao hợp kim cứng trên máy tiện CNC.
Authors: Nguyễn Thị Liễu
Advisor: Lê Thanh Sơn
Keywords: Dụng cụ cắt; Mài mòn; Độ bền; Máy tiện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan nghiên cứu ứng dụng dụng cụ cắt trong gia công cắt gọt. Thông số hình học và động lực học của quá trình cắt. Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt. Nghiên cứu thực nghiệm mòn và tuổi bền của dao tiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4316
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000272460-tt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 165,72 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.