Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về ảnh 3D và ứng dụng trong khoa học giáo dục.
Advisor: Nguyễn Thành Công
Keywords: Đồ họa; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về đồ họa 3D. Hệ tọa độ biểu diễn các đối tượng. Ứng dụng đồ họa 3D trong dạy học toán.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4329
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295527-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 270,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295527.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.