Thông tin tài liệu


Title: Suy diễn trong logic ngôn ngữ
Authors: Trần Ngọc Minh
Advisor: Trần Đức Khánh
Keywords: Logic mờ; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày logic mờ và phương pháp giải mờ. Đại số gia tử. Logic ngôn ngữ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/433
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254956.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 872,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254956-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 177,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.