Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ và xác định vị trí bệnh nhân qua mạng internet.
Authors: Hồ Mậu Việt
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Thiết bị y tế; Thiết kế; Internet
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ định vị GPS. Kit vi điều khiển arduino. Thiết bị định vị GPS SIM548. Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ và xác định vị trí bệnh nhân.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4331
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273169-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273169.PDF
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.