Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế mạch điều khiển máy giặt công nghiệp ứng dụng tại Việt Nam.
Authors: Phạm Khánh Toàn
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Máy giặt; Mạch điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy giặt công nghiệp. Giới thiệu một số máy giặt thông dụng ở Việt Nam. Nêu cơ chế hoạt động của máy giặt công nhiệp, khối chấp hành, khối xử lý, khối cảm biến, khối công suất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4332
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273634-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273634.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.