Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý thiết bị y tế tại các bệnh viện.
Authors: Trịnh Đức Nam
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Thiết bị y tế; Quản lý; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Nghiên cứu yêu cầu về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện. Xây dựng phần mềm quản lý trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Thiết kế giao diện phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4333
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273683-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273683.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.