Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm giường bệnh nhân điều khiển điện 5 chức năng.
Authors: Nguyễn Nhật Duẩn
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Thiết bị y tế; Điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công tác chăm sóc bệnh nhân hồi sức thực tế tại bệnh viện. Công tác an toàn đối với trang thiết bị. Các chuẩn quy trình thiết kế thiết bị y tế, kỹ thuật mạch điện tử, vi xử lý. Lập trình trên vi điều khiển, thiết kế cơ khí, modul điều khiển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4335
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000273745.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.