Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp số hóa cho bệnh viện lợi ích và hướng phát triển.
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Bệnh viện; Số hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin y tế. Phân tích hệ thống - các yêu cầu đạt được: về chi phí, công nghệ, quản trị, tính tương thích...Nêu các giải pháp thiết kế hệ thống PACS, video conference, hệ thống IP telephony...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4336
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273746-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273746.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.