Thông tin tài liệu


Title: Xử lý ảnh X-Quang vú dùng cho viện phát hiện bệnh ung thư vú.
Authors: Nguyễn Hải Tuyên
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Ung thư vú; X-quang
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về X-Quang vú. Phân loại vùng nghi ngờ ung thư dựa trên các đặc trưng. Kết quả cơ sở dữ liệu ảnh X-quang vú, khoanh vùng ảnh, tính toán và lựa chọn đặc trưng, phần mềm lập trình và giao diện chương trình.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4337
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273747-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273747.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.