Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống giám sát bệnh nhân qua mạng cảm biến không dây.
Authors: Nguyễn Thế Dũng
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Bệnh nhân; Giám sát; Mạch cảm biến
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về mạng cảm biến không dây. Thiết kế hệ thống giám sát bệnh nhân qua mạng cảm biến không dây. Tính năng của hệ thống, một số hình ảnh về hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4338
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273748-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273748.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.