Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo cân điện tử dành cho bệnh nhân người lớn.
Authors: Lê Xuân Cảnh
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Cân điện tử; Thiết kế; Bệnh nhân
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân người lớn trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4343
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295043-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295043.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.