Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ lọc số cho mạch đo tín hiệu điện tim.
Authors: Trần Hoàng Anh
Advisor: Trịnh Quang Đức
Keywords: Điện tim; Bộ lọc số
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy điện. Đặc tính của các loại nhiễu. Thiết kế bộ lọc số cho tín hiệu điện tim. Thử nghiệm và đánh giá bộ lọc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4345
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295067-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295067.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.