Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng quan các thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong y tế. Phân tích hệ thống chụp cắt lớp điện toán thế hệ mới.
Authors: Nguyễn Đức Hiếu
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Y tế; Thiết bị; Chụp cắt lớp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Kỹ thuật chẩn đoán hình bằng phương pháp chụp cắt lớp điện toán. Khảo sát máy aquilion on 320 của Tosiba.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4346
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295101-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295101.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.