Thông tin tài liệu


Title: Phân tích quang phổ tín hiệu tim loạn nhịp.
Authors: Phạm Đình Trung
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Bệnh tim; Phân tích quang phổ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lịch sử nghiên cứu về tim, tình hình nghiên cứu trong ngoài nước. Giải phẫu tim và tín hiệu tim loạn nhịp. Cơ sở toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu y sinh. Ứng dụng xử lý tín hiệu tim loạn nhịp và ứng dụng phân tích quang phổ tín hiệu tim loạn nhịp
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4347
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295292-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295292.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.