Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng cổng thông tin mã nguồn mở dựa trên kiến trúc SOA
Authors: Đinh Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Công nghệ thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về Portal. Nghiên cứu mô hình kiến trúc SOA. Phân tích yêu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính theo kiến trúc hướng dịch vụ. Thiết kế xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ cải cách hành chính.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/435
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254951.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254951-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 192,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.