Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế thiết bị pha dịch thẩm phân tự động ứng dụng trong điều trị thận nhân tạo.
Authors: Trần Ngọc Quỳnh
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Y sinh hóa học; Thận nhân tạo; Thiết bị pha trộn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến lọc máu và dịch lọc trong kỹ thuật thận nhân tạo. Đưa ra cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị, ứng dụng thử nghiệm dịch sản phẩm tại cơ sở y tế và kết quả nhiệm vụ đã thực hiện được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4350
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295313-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295313.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.