Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình cấu trúc bệnh án điện tử đa phương tiện ứng dụng trong mô hình bệnh viện điện tử và PACS.
Authors: Nguyễn Ngọc Xuân
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Bệnh án; Cấu trúc; Bệnh viện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vấn đề ứng dụng CNTT trong y tế. Đề xuất mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Mô phòng kết nối thiết bị chẩn đoán hình ảnh sự dụng chuẩn kết nối Dicom với hệ thống I-EMR.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4351
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295384-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295384.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.