Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển bơm vuốt ứng dụng trong y tế.
Authors: Trần Việt Anh
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Mạch điều khiển; Y tế; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm 01 mô đun khiển tốc độ bơm vuốt bao gồm: Thiết kế hoàn thiên 1 mô đun điều khiển. Định hướng gia công sản xuất trong nước.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4353
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295433-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295433.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.