Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo máy điện châm kỹ thuật số.
Authors: Lê Đức Lịch Sử
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Điện châm; Thiết bị
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đại cương về điện châm. Các dòng điện dùng trong điều trị. Nghiên cứu về các dạng sóng thường dùng trong điện châm. Phân tích thiết kế sơ đồ nguyên lý cho sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4354
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295599-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295599.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.