Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng sip-trunking để kết nối các hệ thống IP-PBX với hệ thống IMS, ứng dụng phục vụ cho hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty VASC kết nối với mạng IMS của VTN.
Authors: Phạm Viết Hướng
Advisor: Bùi Việt Khôi
Keywords: Mạng truyền thông; Giao thức
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giao thức SIP. Giới thiệu về tổng đài IP-PBX. Triển khai kết nối và định tuyến cuộc gọi với SIP trunking. Mô hình cung cấp SIP Trunking thực tế và ứng dụng thực tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4357
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273120-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273120.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.