Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ truyền hình số mặt đất và triển khai tại Việt Nam.
Authors: Đào Trọng Tuyến
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Truyền hình số; Công nghệ; Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển mô hình số DVB-T. Mạng phát hình số tại Việt Nam. Khả năng ứng dụng DVB-T2.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4358
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273137-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 79,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273137.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.