Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn truyền số thế hệ thứ hai DVB - T2 trong ngành truyền hình tại Việt Nam.
Authors: Đặng Văn Bền
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Truyền hình; Tiêu chuẩn; Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lộ trình số hóa truyền hình số mặt đất tại Việt Nam và tình hình phát triển trên thế giới. Tổng quan về tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất. Xây dựng hạ tầng TDPS kỹ thuật số mặt đất mạng đơn tần (SFN) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4359
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273139-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273139.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.