Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp giảm ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử anten dàn trong hệ thống thông tin và định vị vô tuyến đa anten.
Authors: Nguyễn Ngọc Lan
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Ăng ten; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử trong anten dàn. Các kỹ thuật giảm nhỏ kích thước anten. Lý thuyết siêu vật liệu. Thiết kế anten sử dụng cấu trúc siêu vật liệu
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4360
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273144-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273144.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.