Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu công nghệ LTE và ứng dụng cho mạng mobifone.
Authors: Nguyễn Hải Cường
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng di động; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho mobifone, quy hoạch mạng tại TP Hồ Chí Minh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4364
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273187-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273187.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.