Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện tốc độ và độ tin cậy giao dịch thời gian thực trong hệ thống thông tin chứng khoán.
Authors: Phạm Ngọc Sơn
Advisor: Phạm Văn Tiến
Keywords: Chứng khoán; Hệ thống thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình, kỹ thuật ứng dụng và các vấn đề cần giải quyết truyền thông tin chứng khoán. Phân tích đánh giá hệ thống thông tin chứng khoán truyền thống (TSIS) và so sánh với hệ thống đưa ra (LISSIS). Sự khác biệt trong thiết kế hệ thống thông tin chứng khoán LISSIS. Kết quả đạt được trong quá trình thực hiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4365
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273192-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 103,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273192.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.