Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị định vị chính xác kết hợp truyền thông vô tuyến phục vụ các mục đính giám sá.
Authors: Hoàng Văn Dũng
Advisor: Hà Duyên Trung
Keywords: Truyền thông vô tuyến; Định vị; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu, về hệ thống di động toàn cầu GSM, dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS, cơ sở hạ tầng viễn thông ở Việt Nam, tổng quan định vị phương tiện. Thiết kế và triển khai. Các giải pháp kỹ thuật, kết quả thiết kế thiết bị đầu cuối, kết quả nghiên cứu và thiết kế server trung tâm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4368
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273251-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 58,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273251.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.