Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp hệ cao đẳng nghề tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội.
Authors: Nguyễn Đức Anh
Advisor: Lê Huy Tùng
Keywords: Đào tạo chuyên nghiệp; Chất lượng; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường dạy nghề. Đánh giá chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp hệ cao đẳng nghề tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Đề xuát giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghệ hệ cao đẳng nghề tại Trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4374
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273367-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273367.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.