Thông tin tài liệu


Title: Nghiệp vụ thông minh cho bài toán quản trị công nghệ thông tin
Authors: Nguyễn Thúy Quỳnh
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Công nghệ thông tin; Quản trị
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bài toán quản trị công nghệ thông tin. Bài toán quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường. Đề xuất mô hình lưu trữ và phân tích dữ liệu về chất lượng môi trường. Xây dựng phần mềm minh họa nghiệp vụ thông minh trong quản trị hệ thống thông tin chất lượng môi trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/438
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254967.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254967-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 165,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.