Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình Cloud computing, cài đặt thử nghiệm và đánh giá
Authors: Vũ Mạnh Hưởng
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Công nghệ thông tin; Mô hình
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về Cloud computing. Hiện thực của Cloud computing. Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon và triển khai ứng dụng thử nghiệm trên dịch vụ EC2.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/439
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

352

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254978.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254978-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 173,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.