Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng WEBSITE quản lý bệnh viện Đại học Y Thái Bình
Authors: Nguyễn Ngọc Tuân
Advisor: Hoàng Minh Thức
Keywords: Web site; Xây dựng; Thái Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống; Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Thử nghiệm và cài đặt hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4395
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272351.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272351-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 275,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.