Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật kiểm thử an ninh bảo mật dựa trên công nghệ FUZZING phân tán
Authors: Lê Đức Anh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Kiểm tra; Bảo mật; Lỗi
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết chung, cơ sở của kỹ thuật Fuzzing; xây dựng hệ thống FUZZING trình duyệt; thử nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4401
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

127

VIEWS & DOWNLOAD

162

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272354-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 341,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272354.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.