Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật bảng băm phân tán trên mạng ngang hàng: giải pháp kiến trúc mở và ứng dụng
Authors: Mạc Văn Viên
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Mạng máy tính; Kiến trúc
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống ngang hàng, tìm hiểu DHT-Bảng băm phân tán. Bamboo DHT và OpenDHT. Mục tiêu của chương trình, thiết kế, triển khai ứng dụng và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/441
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254813.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254813.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 198,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.