Thông tin tài liệu


Title: Điều tra hiện trạng quản lý chất thải rắn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Thị Yến
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải rắn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn và công nghệ xử lý. Điều tra hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn cho tỉnh Hải Dương.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4411
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273162.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273162-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 187,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.