Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chất lượng kiểm toán chất thải cho công ty cao su Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp giảm thiểu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
Authors: Nguyễn Xuân Bình
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải; Kiểm toán; Hà Tĩnh; Luận văn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tổng quan về ngành chế biến cao su thiên nhiên; kiểm toán chất thải và ứng dụng kiểm toán chất thải trong ngành sản xuất cao su thiên nhiên; nghiên cứu áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải tại công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh; đánh giá hiệu quả áp dụng các giải pháp giảm thiểu chất thải và hiệu quả áp dụng thực tế các giải pháp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4416
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272322.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272322-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 76,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.