Thông tin tài liệu


Title: Kiểm toán chất thải và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường tổng thể tại Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình
Authors: Vũ Thị Bích Liên
Advisor: rần Thanh Chi
Keywords: Chất thải; Kiểm toán
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm toán chất thải và công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC). Thực hiện chương trình kiểm toán chất thải TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC). Đề xuất các giải pháp môi trường tổng thể tại Công ty
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4427
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272419.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272419-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 176,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.