Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống MISCO-OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T2
Authors: Bùi Huy Tuấn
Advisor: Đặng Quang Hiếu
Keywords: Truyền hình số; Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2; Tổng quan về OFDM; ứng dụng hệ thống MISCO-OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T2
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4436
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272482-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272482.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.