Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá mạng PS CORE và ứng dụng tại VIETTEL
Authors: Mai Chí Linh
Advisor: Phạm Thành Công
Keywords: Dịch vụ chuyển mạch gói
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng PS CORE; Chất lượng PS CORE và mô phỏng; Triển khai mạng PS CORE tại VIETTEL.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4437
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272510.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272510-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.