Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh tại Bảo việt Quảng Ninh đến năm 2020
Authors: Phạm Xuân Trường
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược; Quảng Ninh; 2020
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ sở lý thuyết về quản trị chiến lược doanh nghiệp. Phân tích chiến lược thực trạng, môi trường kinh doanh và đưa ra giải pháp chiến lược kinh doanh công ty Bảo việt Quảng Ninh
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4444
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272260-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272260.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.