Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Điện lực Long Biên, giai đoạn 2013 - 2018
Authors: Phạm Văn Tùng
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược; 2013; 2018
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ để hoạch định chiến lược của Công ty Điện lực Long Biên. Nêu hoạch định chiến lược kinh doạnh cho Công ty Điện lực Long Biên giai đoạn 2013-2018.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4447
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272275.pdf
    Restricted Access
  • Size : 928,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272275-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.