Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược để phát triển hệ thống kênh phân phối tại Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đến năm 2020
Authors: Phan Văn Phiệt
Advisor: Phạm Thị Kim Ngọc
Keywords: Sản phẩm; Phân phối; Quảng Ninh; 2020
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống phân phối sản phẩm Xăng dầu tại Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đến năm 2020
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4448
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272276.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272276-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.