Thông tin tài liệu


Title: Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Keywords: Du lịch; Quảng Ninh; Du lịch cộng đồng; Mô hình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về cơ sở lý thuyết về du lịch và du lịch cộng đồng trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; phân tích phát triển du lịch ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo xu hướng hội nhập; phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4452
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272283-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272283.PDF
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.