Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp quản lý chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020
Authors: Đỗ Văn Thọ
Advisor: Trần Sĩ Lâm
Keywords: Nông thôn; Xây dựng; 2020; Phú Thọ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020; Thực trạng và giải pháp quản lý chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2010-2020
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4456
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000272289.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.