Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel giai đoạn 2012- 2017
Authors: Trần Vĩnh Nam
Advisor: Đỗ Thành Phương
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược; Giải pháp; Luận văn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh; Phân tích các căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh cho tập đoàn viettel; Đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel đến năm 2017
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4481
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272379.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272379-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.