Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển trường Đại học Sao Đỏ giai đoạn 2015-2020
Authors: Hoàng Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Trường đại học; Chiến lược; Phát triển; 2020
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung và chiến lược; Thực trạng trường đại học Sao Đỏ; Chiến lược phát triển trường đại học Sao Đỏ giai đoạn 2015- 2020.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4499
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272459.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272459-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.