Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ tổng hợp BIODIESEL
Authors: Đinh Đức Thiện
Advisor: Nguyễn Thị MInh HIền
Keywords: Nghiên cứu sinh học tổng hợp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về biodiesel. Mô phỏng quá trình tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các quá trình sản xuất biodiesel. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sĩ Kĩ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4514
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254766.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254766-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.