Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình ép cháy vật liệu tổ hợp Cu-Cr
Authors: Nguyễn Quốc Việt
Advisor: Trần Văn Dũng
Phạm Văn Nghệ
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Phương pháp nghiên cứu ép chảy
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, sản xuất vật liệu Cu-Cr. Vật liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo vật liệu tổ hợp Cu-Cr. Kỹ thuật nghiệm ép chảy phôi vật liệu tổ hợp xốp Cu-Cr.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4517
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255104.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255104-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.