Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đánh giá các phương pháp hình thành đường dẫn dụng cụ trong CAD/CAM/CNC
Authors: Khổng Khắc Hiếu
Advisor: Bùi Quý Lực
Keywords: Dụng cụ gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về CAD/CAM/CNC. Đường dụng cụ trong gia công CAD/CAM/CNC. Thí nghiệm, phân tích, đánh giá các phương pháp hình thành đường dẫn dụng cụ trong CAD/CAM/CNC.
Description: Luận văn thạc sĩ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4521
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255813.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255813-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.