Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh lứa tuổi 17 bậc Phổ thông trung học tại địa bàn Hà Nội phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống cỡ số và thiết kế quần áo
Authors: Lê Đức Việt
Advisor: Lã Thị Ngọc Anh
Keywords: Nhân trắc học; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan cơ sở lý luận, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về đặc điểm hình thái cơ thể người, những tồn tại và đề xuất hướng nghiên cứu. Xác định kích thước chính của phần trên cơ thể, kết quả nghiên cứu và bàn luận hình dáng cơ thể nam học sinh 17 tuổi tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu và bàn luận hình dáng cơ thể nữ học sinh 17 tuổi tại Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/453
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254153.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 6,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254153-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 195,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.