Thông tin tài liệu


Title: Giới thiệu tổng quan về các máy CNC. Tổng quan về hệ thống bôi trơn cho máy CNC. Hệ thống bôi trơn của một số máy CNC.
Authors: Nguyễn Văn Khoán
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Keywords: Ổ khí
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ổ khí quay và khả năng ứng dụng trong đo sai lệch độ tròn. Một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ổ khí quay. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sĩ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4534
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271001.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271001-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.