Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải để đánh giá giải pháp xử lý bùn đỏ từ quá trình sản xuất alumina
Authors: Ngô Hồng Nghĩa
Advisor: Trần Thị Thúy
Keywords: Xử lý bùn đỏ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan công nghệ sản xuất nhôm và đánh giá công nghệ xử lý chất thải. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Đặc tính bùn đỏ, hiện trạng một số công nghệ lưu giữ và xử lý bùn đỏ
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4537
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255323.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255323-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.